Workshop Roboticky asistovaná Boariho plastika

Popis události

Pořadatel: Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Účastnické poplatky: bez poplatku

Přihlášky na workshop zasílejte online nejpozději do 25. ledna 2020: www.kzcr.eu/konference/urolworkshop/prihlaska.aspx

Pozvánka: Robotický workshop KZCR Ústí nad Labem  (PDF)Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři