Komplexní novinky v onkourologii

Popis události

Pořadatel: Onkourologická sekce ČUS ČLS JEP a Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů a sekcí rezidentů ČUS ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUD. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková

Pozvánka: Komplexní novinky v onkourologii (PDF)

Odborný program KNOU 2016 (PDF)

 Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři