Novinky v diagnostice a léčbě, doporučené postupy, DRG systém, specializační vzdělávání v urologii, právní vzdělávání – 3. ročník

Popis události

Tématický kurz Katedry urologie IPVZ Praha pro vedoucí urology

Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., vedoucí Katedry urologie IPVZ

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., vedoucí Subkatedry dětské urologie IPVZ

Kontaktní osoba IPVZ:   Alena Vávrová   vavrova@ ipvz.cz       tel.  291 092 455

Účastnický poplatek: 1000,- Kč (je hrazeno z prostředků partnerské firmy Pfizer s.r.o.)

Pozvánka na Kurz IPVZ pro vedoucí urologySponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři