image_pdfimage_print

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP Registrace: ZDE Organizační zajištění: Mgr. Veronika Črepová tel.: +420 774 724 909, e-mail: sekr@cus.cz Pozvánka s programem: Proč je u karcinomu prostaty důležitá včasná akce? Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a 2 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Počet účastníků je kapacitně omezen na […]