Aktuální aspekty léčby karcinomu prostaty

Popis události

Pořadatel: Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Fakultní nemocnice v Motole

Akce probíhá pod záštitou  ředitele FN Motol JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, děkana 2. LF UK prof.  MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., České urologické společnosti ČLS JEP a České akademie urologie

Zahraniční host: Prof. Dr. med. Manfred Wirth, přednosta Urologické kliniky a proděkan lékařské fakulty Carla Gustava Caruse, Technical University, Drážďany, Board Member of EAU (European Association of Urology)

Pozvánka: Aktuální aspekty léčby karcinomu prostatySponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři