32. Setkání dětských urologů a nefrologů

Popis události

Pořadatel: Dětská sekce ČUS ČLS JEP ve spolupráci s Urologickou klinikou FN a LF UK Hradec Králové

Jménem organizačního výboru 32. Setkání srdečně zveme kolegy na odborný  program věnovaný dětské urologické a nefrologické problematice v krásné prostředí Královehradeckého kraje.

Organizační výbor: Ivo Novák, Peter Kuliaček, Jan Tomášek, Zuzana Svobodová

Vědecký výbor: Ivo Novák, Marcel Drlík, Oldřich Šmakal, Radim Kočvara, Sylva Skálová, Hana Flögelová

Organizační zajištění: HANZO Production, spol. s r.o.
www.hanzo.cz
Lucie Lapešová, tel. +420 739 433 626
e-mail: lapesova@hanzo.cz

Pozvánka: 32. Setkání dětských urologů 

Pozvánka s programem a organizačními informacemi:

1. informace_Setkání dětských urologů 2021 (PDF)

 Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři