Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu ledviny a močového měchýře

Popis události

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Organizační zajištění: Mgr. Veronika Črepová, tel.: + 420 774 724 909, e-mail: sekr@cus.cz

Registrace: www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/vzdelavaci-akce-cus/

Registrace a občerstvení je bez poplatků. Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti
a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Pozvánka s programem: Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu ledviny a močového měchýře_České Budějovice_1.12.2020 (PDF)Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři