1

Pro odborníky

Po dvou letech covidových omezení se opět uskuteční tradiční vzdělávací akce pořádané sekcemi České urologické společnosti:

33. Setkání dětských urologů a nefrologů – 7. – 8. 10. 2022, Orea Resort Devět Skal (33. Setkání dětských urologů a nefrologů -Česká urologická společnost (cus.cz))

68. výroční konference České urologické společnosti – 19. – 21. 10. 2022, Clarion Congress Hotel, Olomouc (www.cus.cz/pro-odborniky/vyrocni-konference-2022/)