Pro odborníky

Vážení a milí kolegové,

chtěl bych Vám tímto za celý výbor České urologické společnosti ČLS JEP popřát krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých a příjemně strávený konec roku.

Rok 2020 nebyl pro nikoho jednoduchý. O to více si vážíme Vaší podpory, zejména pak v podobě účasti na vzdělávacích akcích, které jsme se i přes nepříznivé epidemiologické podmínky snažili realizovat. Současná situace přinesla i určitá pozitiva, nepochybně nás jako odbornou společnost posunula v některých aspektech, především technických a technologických, dopředu. Budeme se snažit tyto získané znalosti a zkušenosti zúročovat i v budoucnosti. Nyní si však jistě všichni přejeme, aby se náš život co nejdříve vrátil do co nejnormálnějších kolejí.

S přáním všeho dobrého v roce 2021

Roman Zachoval

předseda ČUS ČLS JEP