Možnost čerpání finanční podpory pro specializační vzdělávání v dětské urologii

Vážení kolegové,

chtěl bych vám připomenout možnost čerpat finanční podporu pro specializační vzdělávání v dětské urologii v rámci projektu podpory dětských nástavbových oborů MPSV a IPVZ do 30. 6. 2022.

Podpora je zacílena na:

  • pracoviště, která nemají akreditaci pro výuku dětské urologie a mají zájem si dětského urologa vychovat v akreditovaném centru mimo svoji nemocnici;
  • pracoviště dětské urologie, které získalo akreditaci I. stupně pro výuku dětské urologie a posílá svého lékaře na pracoviště s II. typem akreditace.

Podpora projektu spočívá v úhradě části mzdových nákladů v době, kdy se školenec bude školit mimo své pracoviště; dále v úhradě poplatku u povinných kurzů a poplatku atestace a dále úhrada pro školící pracoviště.

Nový zkrácený vzdělávací program dětské urologie byl uveřejněn na stránkách MZ a vydán ve Věstníku MZ 29. 4. 2021.

Pro další informace a pro podání přihlášky do projektu za účelem vyškolení lékaře v dětské urologii se prosím obraťte na Ing. Valentovou či Ing. Wallenfelsovou – adresa viz níže.

S pozdravem

 

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Subkatedra dětské urologie IPVZ

 

 

Kontakt pro zapojení do projektu školení:

Ing. Pavlína Valentová

projektová manažerka

Projekt VI. Dětské nástavby

Oddělení řízení projektů

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85, 100 05 Praha 10

tel.: 271 019 421, 702 217 164

e-mail: pavlina.valentova@ipvz.cz

web:  www.ipvz.cz