Vedení sekce

MUDr. Michaela Matoušková

MUDr. Michaela Matoušková

předseda

Urocentrum Praha
Karlovo náměstí 3
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 913 128
fax: +420 224 923 621
e-mail: matouskova@urocentrum.cz

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

místopředseda

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 434 801
fax: +420 224 434 821
e-mail: marek.babjuk@fnmotol.cz

MUDr. Otakar Čapoun

MUDr. Otakar Čapoun

sekretář

Urologická klinika VFN
Ke Karlovu 6
128 08 Praha 2
tel.: +420 224 967 847
e-mail: otakar.capoun@seznam.cz