Odborné akce s tématikou sekce pořádané v ČR - andrologická sekce

XVI. ročník konference O sexualitě a lidských vztazích

29. - 30. 5. 2015, Malá scéna Slováckého divadla, Uherské Hradiště

Pořadatelé: Extima CZ, s.r.o. a Sexuologická společnost ČLS JEP.

Hlavní téma konference: "Sexuologické praktikum, aneb jak o tom mluvit, jak to dělat a jak to zlepšovat"

Vědecký výbor: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.; PaedDr. Mgr. Petr Parma; MUDr. Radim Uzel, CSc.; Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Podrobné informace na sex.systemic.cz

Pozvánka: O sexualitě a lidských vztazích (PDF)

 

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu

29. - 30. 5. 2015, Hotel Růže Český Krumlov

Pořadatel: Česká společnost pro sexuální medicínu

Pozvánka: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu

 

Aktuální otázky nejen z urologie - Přístup k léčbě urologického pacienta z pohledu nejen urologického

Termín: 2. 10. 2014

Pořadatel: Eli Lilly ve spolupráci s Českou urologickou společností a Českou lékařskou komorou

Vzdělávací akce je podle stavovského předpisu ČLK č. 16 hodnocena 3 kredity.

Místo konání: Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň

Fotogalerie:

1.Prim.Libor Zámečník, prof. Milan Hora, MUDr. Dita Pichlerová

Prim.Libor Zámečník, prof. Milan Hora, MUDr. Dita Pichlerová

Zástupkyně firmy Eli Lilly

Zástupkyně firmy Eli Lilly

MUDr. Dita Pichlerová

MUDr. Dita Pichlerová

prof. Milan Hora

Prof. Milan Hora

5.V popředí MUDr. Dita Pichlerová, Prim.Libor Zámečník, prof. Milan Hora

V popředí MUDr. Dita Pichlerová, prim.Libor Zámečník, prof. Milan Hora

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Prof. Milan Hora

Prof. Milan Hora

Prof. Cyril Höschl

Prof. Cyril Höschl

Prof. Milan Hora a prim. Libor Zámečník

Prof. Milan Hora a prim. Libor Zámečník

Prof. Cyril Höschl

Prof. Cyril Höschl

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Pohled do auditoria

Ing. Barbora Kadlecová, Eli Lilly

Ing. Barbora Kadlecová, Eli Lilly

Ing. Barbora Kadlecová, Eli Lilly uzavírá seminář

Ing. Barbora Kadlecová, Eli Lilly uzavírá seminář

 

Andrologická urologie

- povinný předatestační kurz

Termín: 11. 9. 2014

Pořadatel: 1. LF UK Praha

 

19. andrologické sympozium, Český Krumlov

Termín: 30. - 31. 5. 2014
http://www.cssmweb.cz/