Menu

Volby 2023 - dopis volební komise členům ČUS

-

Vážené členky a vážení členové České urologické společnosti ČLS JEP,

stávající výbor České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) na své schůzi 7. 12. 2022 vyhlásil volby do výboru a revizní komise ČUS pro volební období 2023 – 2027. Volby do výboru ČUS (voleno bude 9 osob) a do revizní komise ČUS (voleny budou 3 osoby) budou probíhat výhradně elektronickou formou od začátku dubna do konce září 2023. Volby budou jednokolové, tajné a přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP (viz Stanovy ČLS JEP).

Volební komise bude pracovat ve složení:

  • MUDr. Michael Janský (předseda, Praha)
  • MUDr. Karel Mainer, Ph.D. (Vsetín)
  • MUDr. MUDr. Adriena Bartoš Veselá (Plzeň)

Před zahájením vlastních voleb vás oslovujeme na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu v centrální evidenci členů ČLS JEP. V souvislosti s volbami žádáme, abyste do 15. 3. 2023 aktualizovali vaše osobní údaje v centrální evidenci členů ČLS JEP, zejména pak e-mailové adresy prostřednictvím kontaktu cle@cls.cz.  

Harmonogram voleb je následující:

  • Nominace kandidátů proběhne v období 31. 3. 2023 – 1. 5. 2023 (do půlnoci)   

Budete mít možnost nominovat kandidáty ze všech volitelných členů společnosti. Volby do výboru ČUS a revizní komise (RK) ČUS probíhají samostatně a paralelně. Každý člen ČUS může nominovat 18 kandidátů na členství ve výboru a 6 kandidátů pro členství v revizní komisi. O přesném postupu registrace k volbám a způsobu provedení hlasování budete informováni do 20. 3. 2023.

Zpráva o spuštění nominace kandidátů pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš       e-mail 31. 3. 2023 prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

  • Samotná volba proběhne v období 1. 9. 2023 – 1. 10. 2023 (do půlnoci)   

Do samotné volby postoupí 18 kandidátů s největším počtem hlasů získaných v nominaci kandidátů pro výbor a 6 kandidátů pro RK. V případě shody hlasů na posledním místě kandidátek postupují do dalšího kola všichni kandidáti se shodným počtem hlasů. Volební komise před druhým kolem voleb získá písemný souhlas od všech kandidátů na volitelných místech (pro výbor i RK). Tímto souhlasem kandidát v případě volby vyjadřuje závazek stát se členem daného orgánu a aktivně v něm pracovat.

Nový výbor ČUS a revizní komise se poprvé sejdou na výroční konferenci ČUS, která proběhne 11. – 13. 10. 2023 v Českých Budějovicích.

Podrobné informace k průběhu voleb jsou dostupné ve Stanovách ČUS ČLS JEP, v článku 3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise ČUS.

Pro potřeby volební kampaně (prezentace kandidátů, diskuze) bude na webové stránce ČUS v období 20. 3. 2023 - 28. 8. 2023 zřízena zvláštní rubrika.

Za volební komisi:

MUDr. Michael Janský,  předseda volební komise ČUS ČLS JEP

Volby 2023_dopis volební komise členům ČUS (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-