Stanovy ČLS JEP

Stanovy, jednací řád a volební řád České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Přijaté mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7. 12. 2011 a schválené Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím pod č. j. VSP/1-2727/90-R dne 23. 1. 2012

Stanovy ČLS JEP (PDF)