Zařazování lékařů do nástavbových oborů (certifikovaných kurzů)

I nadále je možné zařazování lékařů do nástavbových oborů (certifikovaných kurzů) dle dosud platné vyhlášky č. 185/2009 Sb. V těchto případech bude vzdělávání lékařů probíhat podle posledních platných vzdělávacích programů.

Tato možnost zařazovat do nástavbových oborů bude platit do doby vydání nové vyhlášky o nástavbových obrech, která bude vydána v souvislosti s novelizací zákona č. 95/2004 Sb.