Příspěvek prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

především bych vám všem, kdo jste mi v 1. kole letošních voleb do Výboru ČUS dali svůj hlas, chtěl poděkovat.

Samozřejmě, že mě tento kredit potěšil a současně ho vnímám jako ještě větší závazek než kdykoliv dříve.

Vážím si dělné a věcné atmosféry a přátelsky kolegiální spolupráce v současném Výboru a zároveň jsem přesvědčen, že mnozí noví kandidáti naplňují kritéria kvalitních budoucích „funkcionářů“. S uspokojením též sleduji smysluplnou spolupráci Výboru ČUS s GPPU (Grémiem primářů přednostů), jehož svolání a ustavení jsem v roce 2008 inicioval.

Získám-li vaši dostatečnou podporu i v dalším kole jsem samozřejmě ochoten se i nadále na činnosti Výboru ČUS podílet a to zejména v oblastech specializačního i celoživotního vzdělávání v urologii. Věřím také, že se již brzy podaří „spustit“ certifikovaný kurz Onkourologie, který by měl pomoci uhájit silnou pozici urologa v léčbě urologických malignit.. V této záležitosti jsem již jednal s ředitelem IPVZ a navrhl mu zřízení Subkatedry onkourologie a na pozici jejího vedoucího jsem navrhl prof. Babjuka.

Dále bych se i nadále chtěl „angažovat“ v dalších – dosud neukončených – jednáních s MZ ČR o projektu, který byl zajistil úhradu „EBU written testu“ v českém jazyce všem českým urologům rámci specializační přípravy.

V neposlední řadě považuji z pozice svého stávajícího pracovního zařazení za důležité podílet se a přispívat ke tvorbě dalších edukačních aktivit. Trvalou podporu vyžadují naši rezidenti, aby si udrželi vysokou úroveň v rámci Evropy. Narůstá tlak na celoživotní vzdělávání a koordinace a výběr edukačních aktivit v rámci ČUS je velmi důležitá. Zde je nutná spolupráce s našimi partnerskými firmami, zejména v rámci medikamentózní a miniinvazivní léčby. Vedle „vlajkových“ témat urologie musíme dále podporovat hraniční subspecializace jakými jsou ženská a funkční urologie, andrologie a sexuální medicína, dětská a adolescentní urologie a velmi významně se rozvíjející geriatrická urologie. To zajistí urologii pevnou pozici mezi základních obory medicíny.

Nevídaný nárůst urologické péče v posledních 20 letech vyžaduje trvalý tlak na pojišťovny a státní zdravotní správu, aby byla zajištěna adekvátní úhrada. Zde je nutná vzájemná spolupráce a společné úsilí nemocničních a privátních urologů a úloha ČUS při tvorbě nových vyhlášek a zákonů je nezastupitelná.

Vždy jsem byl a stále jsem optimistou co se týče úrovně a budoucnosti české urologie jak v prostředí českém tak i mezinárodním. Přesvědčuje mě o tom čím dál aktivnější zastoupení našich kolegů ve strukturách EAU (např. Guidelines, ESU, EUREP), EBU, CEM, ESPU ale i ICS aj. Myslím, že v tomto jsme ve srovnání s ostatními zeměmi střední a tzv. východní Evropy reprezentováni nadstandardně a to je jistě dobře . Zde vidím možnost jak dále napomáhat navázané kontakty udržovat, rozvíjet a vytvářet nové příležitosti k mezinárodní spolupráci zejména pro naše mladší kolegy.

Závěrem mi dovolte – na základě vlastních zkušeností z činnosti Výborů ČUS – povzbudit nás všechny k tomu, abychom se voleb zúčastnili, aby zvolení kolegové měli „silný“ mandát.

Tomáš Hanuš,

přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

vedoucí Katedry urologie IPVZ

garant specializačního vzdělávání pro obor urologie na 1. LF UK

proděkan pro klinickou pedagogiku 1. LF UK