Grantové řízení Nadačního fondu Muži proti rakovině – studijní cesta

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ CESTA

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje dnes 1. 3. 2018 výzvu k podávání žádostí na realizaci stáže nebo studijního pobytu, které souvisejí onkourologickou tématikou. Podepsané žádosti budou přijímány do 31. 4. 2018.

Formulář žádosti „Grantová žádost Studijní cesta 2018“ a „Pravidla podávání žádosti“ naleznete na webových stránkách Nadačního fondu www.muziprotirakovine.cz.

Doručené žádosti budou projednány a vyhodnoceny na zasedání správní rady Nadačního fondu a všichni žadatelé budou o výsledku informováni nejpozději do 31. 5. 2018.

Dotazy a další informace: Ing. Martina Kavanová,  martina.kavanova@ftn.cz, 734 783 523

Výzva Nadačního fondu Muži proti rakovině – Studijní pobyt (.docx)