Nabídka zaměstnání – Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň nabízí volnou pozici sekundárního lékaře. Vhodné i pro absolventy. Pro zájemce možnost i PhD studia.

Kontakt Milan Hora, horam@fnplzen.cz, tel. 377402225, -745.