Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Osobní ochranné pomůcky – informace pro poskytovatele zdravotních služeb s místem poskytování na území hlavního města Prahy

image_pdfimage_print

Osobní ochranné pomůcky

V současné době nemá Magistrát hlavního města Prahy k dispozici osobní ochranné pomůcky (dále jen „OOP“) pro poskytovatele zdravotních služeb s místem poskytování na území hlavního města Prahy. Po dodání OOP ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR budou roztříděny dle zjištěných požadavků jednotlivých poskytovatelů. K vyzvednutí OOP na výdejním místě budou poskytovatelé zdravotních služeb vyzváni prostřednictvím e-mailové zprávy.

Předpokládají se průběžné dodávky z Ministerstva zdravotnictví ČR a poptávka jednotlivých poskytovatelů bude postupně a průběžně uspokojována dle množství dodaných OOP a metodického opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

On-line objednávkový formulář na Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy je dosud aktivní a je možné nadále zadávat objednávky OOP

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObcmX5eI9BtGTFwxI2uq7X4XNycicmvH4erthmVfxdpkmpg/viewform).

Požadavky na OOP mohou zadávat poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním pro území hlavního města Prahy. Pro vstup do formuláře je nutné zadat přihlašovací heslo COVID2020PRAHA.

Ve věci dotazů týkajících se možnosti uzavření ordinací uvádíme. Dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), může poskytovatel poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že poskytovatel může uzavřít svou ordinaci na dobu kratší než 1 měsíc bez povinnosti oznamovat tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu, v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví. Současně upozorňujeme na povinnost dle ustanovení § 45 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., kdy je poskytovatel povinen v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby.

V Praze 20.3.2020

Mgr. Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví MHMP

Publikováno: 21. 3. 2020

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři