Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Informace Zdravotního odboru Magistrátu hlavního města Prahy – nové požadavky na OOP ze dne 28.3.2020

image_pdfimage_print

Vážení kolegové,

vyplňte prosím znovu dotazník magistrátu hl. města Prahy. Jedná se o Váš kvalifikovaný odhad spotřeby osobních ochranných prostředků na měsíc. Všechny Vaše předchozí žádosti jsou z registru  vymazány!

Prosíme tedy, věnujte tomu pozornost. Nepřestáváme věřit, že nám zřizovatel poskytne alespoň určitou součinnost.

Pevné nervy a hodně zdraví

Michaela Matoušková a Michael Jánský

 

Níže naleznete informace Zdravotního odboru Magistrátu hlavního města Prahy, které zdravotní odbor MHMP rozesílal soukromým lékařům e-mailem. Dotazník vyplňte pouze jednou.

Vážení poskytovatelé,

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 provádíme nový sběr požadavků na dodání osobních ochranných prostředků.
Tato výzva je určena pro poskytovatele poskytující zdravotní služby výlučně na území HMP. Veškeré požadavky prosím doplňte dle aktuální kvalifikovaně odhadované měsíční potřeby OOP při poskytování zdravotních služeb na území HMP, a to na Zdravotnickém portálu hl. m. Prahy: http://zdravotni.praha.eu/jnp/

Veškeré Vaše požadavky, které nebylo možné z důvodu kritického nedostatku ochranných pomůcek vyřídit do 25. 3. 2020 do 16 hod., byly s ohledem na četné duplicity a nadhodnocené požadavky ze systému smazány. Počínaje dnem 26. března 2020 byl spuštěn nový registrační formulář, který je určen pro sumarizaci Vašich nových požadavků na OOP. Od tohoto data prosím zadávejte Vaše aktuální měsíční potřeby OOP.

Zdvořile žádáme o dodržování následujících pravidel:
1. Za každého poskytovatele zdravotních služeb vyplňuje formulář vždy pouze jedna kontaktní osoba (jedno IČO = jeden e-mail).
2. Veškeré požadavky prosím uvádějte v předpokládané měsíční spotřebě.
3. Veškeré požadavky je postačující zadat pouze jednou a budou tak již automaticky zavedeny v systému.
4. Na duplicitní požadavky nebude brán zřetel. V případě aktualizace či zadání více požadavků bude vždy brán v potaz poslední řádně autorizovaný požadavek.
5. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje více oborů zdravotních služeb:
o uvede vždy souhrnné množství OOP za všechny poskytované zdravotní služby na území hl. m. Prahy;
o uvede obor, jež je v jeho nabídce převažující.

Upozornění:
Požadavky poskytovatelů, kteří poskytují zdravotní služby mimo území hl. m. Prahy nebudou zohledněny! Případné dotazy stran Vašich požadavků prosím směřujte na e-mail: jana.safrankova@praha.eu.

Děkujeme Vám za pochopení, vážíme si Vašeho chápavého přístupu a aktivní spolupráce! Odbor ZDR MHMP

Publikováno: 28. 3. 2020

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři