Informace k rozdělení a distribuci osobních ochranných pomůcek pro poskytovatele zdrav. služeb v hl. městě Praha – stav k 22. 3. 2020

Aktuální informace k rozdělení a distribuci ochranných pomůcek pro poskytovatele zdravotních služeb a pobytových sociálních služeb v hl. městě Praha v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete v tomto dokumentu:

Rozdělení a distribuce OOP – stav k 22. 3. 2020 (PDF)