Pro
odborníky

 • odborné informace
 • aktuality z oboru urologie
 • zprávy ze zasedání ČUS
 • interní registr
 • kalendář plánovaných akcí
 • podmínky k atestaci
 • systémová urologické péče
  a více..

Pro
pacienty

 • informace o urologických
  onemocněních
 • stručný popis nemocí
  včetně příznaků,
  specifických diagnostických
  metod a léčby
 • možnosti prevence
  onemocnění
  a více...

Informace o urologických onemocněních pro odbornou i laickou veřejnost

Aktuální informace o monoklonálních protilátkách proti SARS-CoV2 pro lékaře a odborné společnosti

image_pdfimage_print

V České republice jsou dostupné monoklonální protilátky určené pro rizikové nemocné, u kterých byla
recentně zjištěna pozitivita SARS-CoV-2. Poprvé byla u nás použita monoklonální protilátka
bamlavinimab (preparát BAMLAVINIMAB) ve FN Thomayerově nemocnici v Praze na začátku března
2021. Od této doby byla protilátka bamlavinimab podána již stovkám osob s pozitivitou SARS-CoV-2
nebo velmi mírnými příznaky onemocnění covid-19. Dalším léčivým přípravkem se širšími indikacemi,
než bamlavinimab je směs dvou monoklonálních protilátek casirivimab / imdevimab (preparát REGNCOV2),
který je u nás dostupný od 30. 3. 2021. Česká republika objednala celkem 15 000 dávek
monoklonálních protilátek (3000 bamlanivimab + 12 000 REGN-CoV2), doposud bylo podáno o něco
méně než 1000 dávek bamlanivimabu.
Monoklonální protilátky prokázaly v klinických studiích účinnost v prevenci těžkého průběhu covid-19
u rizikových nemocných s nedávno zjištěnou nákazou SARS-CoV-2. Principem účinku těchto
monoklonálních protilátek je vazba na povrchový antigen S (tzv. spike protein) viru SARS-CoV-2, čímž
je účinně blokován jeho vstup do hostitelské buňky. Monoklonální protilátky rovněž aktivují
protilátkami zprostředkovanou buněčnou imunitu, což vede k eliminaci komplexu viru a protilátky
fagocytózou. Maximální efekt lze očekávat u pacientů s nízkým „viral load“, tj. v počátečních stádiích
nákazy. Doba trvání efektu léčby trvá cca 3 týdny. Monoklonální protilátky bamlavinimab i
casirivimab/imdevimab se podávají intravenózně, optimálně do 3 dnů po zjištění pozitivity testu
(antigen nebo PCR) a do týdne trvání symptomů covid-19; určeny jsou pro rizikové pacienty s lehkým,
až středně závažným průběhem covid-19, kteří nevyžadují přijetí do nemocnice. Je ale možné jejich
použití pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je onemocnění covid-19 a kteří
získali nákazu během pobytu v nemocnici a splňují kritéria pro podání analogicky jako
nehospitalizovaní pacienti.
Monoklonální protilátky jsou podávány na vybraných infuzních místech (lze je zřizovat ve všech
nemocnicích, které mají urgentní příjem typu 1. nebo 2). Jejichž seznam je dostupný na webové stránce
MZ ČR (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/MAb_infuzn%C3%ADm%
C3%ADsta.pdf). Příslušný odbor MZ nyní připravuje aktualizovaný seznam a kontaktní údaje
infuzních míst.
Léčbu monoklonálním protilátkami může indikovat dispenzarizující praktický lékař, ambulantní
specialista, případně lékař v nemocnici. Nutností je vyplnění žádanky v systému v informačním systému
infekčních nemocí (ISIN) a pacienta vybavit krátkou zprávou pro infuzní místo. Infuzní místa většinou
uvádí i telefonický kontakt a pracovní dobu na webových stránkách svých zdravotnických zařízení a
podání monoklonálních protilátek je možné konzultovat.
V příloze je aktuální stanovisko odborných společností k indikacím, které je nutno vnímat jako
rámcové a nikoliv jako absolutní nebo nepřekročitelné vymezení. Rozhodnutí o indikaci je vždy na
lékaři, který zdravotní stav pacienta zná nejvíce, který jediný je schopen posoudit všechny aspekty
aktuálního klinického kontextu a určit přínos podání přípravku s obsahem monoklonálních protilátek u
konkrétního individuálního pacienta. Odborné společnosti, které se podílely na společném stanovisku
k indikacím (viz příloha) v současné době vedou odbornou diskusi nad aktualizací předmětného
stanoviska.

Materiál připravili: prof. MUDr. Michal Holub (Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN) a prof.
MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny ČLS JEP a Ministerstvo zdravotnictví)

30. 3. 2021

Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s Covid-19 (PDF)

Publikováno: 31. 3. 2021

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři