Životní jubileum prof. MUDr. Milana Hory, Ph.D., MBA

-

Je pro mne ctí i potěšením, že se mohu připojit ke gratulantům a popřát profesoru Horovi k jeho významnému životnímu jubileu. Mám možnost s Milanem již dlouhá léta úzce spolupracovat na půdě České urologické společnosti i v řadě akademických aktivit. Obdivuji jeho manuální zručnost i technický talent, který dokáže aktivně přenášet do každodenní operační praxe. Díky své publikační aktivitě, přednáškám v zahraničí a práci na doporučených postupech EAU se stal skutečně respektovaným evropským odborníkem. Vážím si ho za jeho “férovost” i ochotu kdykoliv říkat, co si skutečně myslí a nazývat věci pravými jmény.

Takže Milane, přeji vše nejlepší do dalšího života i urologické kariéry a těším se na další setkání i výměny názorů.

Marko Babjuk

Hora

 

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dne 13. 3. 2017 oslavil prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA svoje páté kulaté životní jubileum. Dovolím si nepochybovat, že pana profesora jistě všichni známe, přesto bych vám rád alespoň stručně jeho osobnost přiblížil.

Profesor Hora – otec moderní plzeňské urologie

            Další slova zdají se být zbytečná. Přesto se pokusím psát dále. Osobně jsem potkal pana profesora poprvé jako student medicíny 6. ročníku Lékařské fakulty v Plzni na přednáškách a praktikách, které mě natolik zaujaly, že jsem se rozhodl spojit svoji lékařskou budoucnost s urologií. Od roku 2005 jsem se stal i jeho klinickým a akademickým kolegou. V té době mu bylo pouhých 38 let a již 3 roky vedl Urologickou kliniku v Plzni jako přednosta i docent zároveň a mně bylo jasné, že poznávám otce moderní plzeňské urologie. Během následujících let se stal pan docent a později profesor Hora po zásluze nejen českou urologickou celebritou, ale i mezinárodně uznávaným odborníkem. V žádném případě není nafoukaným doktorem jen pro bohaté, vždy totiž byl, je a bude lékařem všech pacientů, kteří jeho šikovnost potřebují, všech, jejichž život závisí na zručnosti jeho rukou.

Milan Hora se narodil 13. března 1967 v Plzni jako typický Čechoslovák. V roce 1985 zahájil studium všeobecné lékařství Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni. Studium zakončil úspěšně s vyznamenáním v roce 1991. Již během studia na vysoké škole inklinoval k tehdy méně výraznému oboru urologie. Po studiu tedy nastoupil mladý lékař Milan Hora na Urologickou kliniku Fakultní nemocnice (FN) v Plzni pod vedením tehdejšího přednosty doc. MUDr. Zdeňka Oudy, CSc. V letech 1994 a 1997 složil atestaci z urologie I. a II. stupně. Kromě Urologické kliniky FN Plzeň pracoval celý rok 1998 na Urologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. V roce 2000 dokončil doktorský studijní program na LF UK Plzeň a získal titul PhD. Tématem jeho práce byla andrologie, zejména erektilní dysfunkce. V roce 2002 se stal docentem urologie na LF UK Plzeň, tématem habilitační práce byla histopatologie nádorů ledvin. Následně se v roce 2002 stal zároveň novým přednostou Urologické kliniky v Plzni.

Absolvoval několik klinických zahraničních pobytů a stáží (2-4 týdny): Cardiff (Wales, UK) 1996; Mainz (Německo, 2001), Paříž (Institut mutualiste Montsouris, Francie, 2002), Cleveland (Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA, 2004), Vídeň (Allgemeines Krankenhaus, Rakousko, 2004).

Publikoval přes 290 odborných prací doma i v zahraničí (z toho s impakt faktorem 86 a jako první či senior autor 18x s celkovým IF 287; citace dle SCOPUS 1865 s h-indexem 18, dle Web of Science 1618 s h-indexem 15). Napsal 4 monografie a kapitoly v 5 monografiích. Neúnavně přednáší studentům LF UK Plzeň a na odborných lékařských sjezdech a setkáních. Ve své vědecké práci se specializuje zejména na nádory ledvin a laparoskopii. V praxi se zabývá urologií v celém jejím rozsahu, hlavně operačními léčebnými metodami. Zvláštní pozornost věnuje chirurgické léčbě urologických nádorů, močových konkrementů, laparoskopii v urologii.

Jako přednosta kliniky si rozšiřoval i svoje manažerské schopnosti a v roce 2011 získal titul MBA. V stejném roce mu byl udělen prezidentem republiky titul profesor urologie (1. LF UK Praha). V roce 2015 byl oceněn jako Doctor honoris causa (Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukurešť, Rumunsko). Své rozsáhlé znalosti v oblasti nádorových onemocnění zpečetil v roce 2016 ještě nástavbovou atestací z onkourologie.

Je členem a místopředsedou České urologické společnosti, dále členem vědecké rady LF UK Plzeň, Etické komise LF UK a FN Plzeň, předseda Akreditační komise pro onkourologii při MZ ČR. Na mezinárodním poli je členem evropské urologické asociace (European Association of Urology) a podílí se na vytváření evropských doporučení (guidelines) diagnostiky a léčby nádorů ledvin (Working Group on Kidney Cancer), dále je členem vzdělávacího panelu tzv. European Board of Urology (Certification Committee). Je šéfredaktorem časopisu Česká urologie (oficiální časopis České urologické společnosti) a členem editorial boardu časopisu World Journal of Urology.

Profesor Milan Hora je ženatý a má tři dcery. Jeho nejstarší dcera pracuje jako mladá lékařka ve FN Plzeň. Mezi jeho koníčky patří bezpochyby sport (dříve kopaná, nyní převážně cyklistika nehledě na počasí), kynologie a automobily. Je majitelem chovného bernského salašnického psa. Jako správný Plzeňák má rád plzeňské pivo, na které vás bude zajisté lákat jako prezident následující Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že profesor Hora vstupuje do druhé poloviny svého života. Tak ať mu elán vydrží!

as. MUDr. Viktor Eret, Ph.D.

Adalo Admin
Publikováno 17. 3. 2017
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-