Životní jubileum doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.

-

K pozoruhodnému životnímu jubileu doc. MUDr. Radko PETŘÍKA,CSc.

Již po třetí po 10 letech usedám k počítači, abych vzpomenul na významné životní jubileum pana doc. MUDr. Radko Petříka,CSc, nestora české urologie. V předchozích laudaciích jsem vzpomněl všechno co je o něm známo, od velice pozoruhodné genetické výbavy, téměř aristokratické výchovy, kvalitního vzdělání až po velmi úspěšnou profesionální kariéru.  Nerad bych se proto opakoval a tak jen připomínám, že jubilant odpromoval v lednu 1952  na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil do pohraničí  na internu a chirurgii  v Liberci, odkud přešel po krátké době na chirurgická oddělení nemocnic v Prachaticích, Českém Krumlově a Písku. Postupně získal obě chirurgické atestace a v roce 1960 byl přijat na místo odborného asistenta na “Divišovu” 2. chirurgickou kliniku FVL UK v Praze. Od roku 1962 pracoval na urologickém oddělení kliniky, které vedl v té době ještě odborný asistent Eduard Hradec a stal se jeho pravou rukou. V roce 1966 úspěšně absolvoval  nástavbovou atestaci z urologie. Na nově zřízené urologické klinice na pražském Karlově v roce 1975  patřil od počátku k hlavním pilířům, a  zastával zde de facto i když ne de jure  „služebně“ druhý nejvyšší post.

V letech 1968-69 absolvoval odbornou stáž na urologické klinice v Bonnu, kde získal materiál pro svoji pozdější kandidátkou disertační práci  „Konzervace ledvin v experimentu“. Doc. Petřík neměl ve své lékařské kariéře pro svůj původ a později i pro loajalitu k prof. Hradcovi nic jednoduché a tak  mu byla obhajoba kandidatury umožněna až v roce 1975. Výjimkou nebyla ani habilitace, když habilitoval až v roce 1985.

Od nástupu na lékařskou fakultu se podílel na výuce mediků a od roku 1975, kdy se  urologická klinika stala také sídlem Katedry urologie ILF Praha, i na postgraduální výchově urologů. Pro své žáky nacházel vždy maximální pochopení a trpělivost a za to byl jimi vyhledáván a veleben.  Mezi lékaři i pacienty byl znám především jako brilantní operatér a  také jako jeden z posledních urologů, kteří na svém vrcholu mistrovsky ovládali urologii  v plném rozsahu.

Morální čistota, vysoká profesionalita i pověst zásadového člověka slavily úspěch i během „sametové“  revoluce v listopadu 1989.  V  této době velikého nadšení a také nekalých a nečestných vášní, přispěl doc. Petřík k tomu, že klinika prošla touto etapou bez velkých šrámů. Nakonec zvítězila i spravedlnost a tak sice až na druhý pokus stanul  1.11.1992  včele kliniky. Tento okamžik byl pro kliniku osudový, a to v dobrém slova smyslu. Přednostenství převzal v situaci, kdy ztroskotaly pokusy o  komercionalizaci kliniky, kdy po odborné i vědecké stránce stagnovala a kdy i interpersonální vztahy nebyly nejlepší.. Způsobem sobě vlastním, tedy  nenásilnou  formou, se dokázal s některými spolupracovníky rozejít, postupně opět nastolit tvůrčí režim a klinice vrátit dřívější reputaci.

O vysokých morálních i  odborných kvalitách doc. Petříka hovoří také jeho jednomyslné zvolení předsedou České urologické společnosti po listopadové revoluci v březnu 1990. Během jeho mandátu se mu podařilo i na tomto poli zklidnit porevoluční „řevnivost“ v řadách českých urologů, opětně navázat a rozšířit zpřetrhané mezinárodní kontakty, získat pro mladé urology zahraniční stipendia  a přispět k obnově mezinárodní prestiže české urologie.

Ve funkci přednosty kliniky setrval doc. Petřík až do 31.října 1995. Naprosto samozřejmě a bezproblémově tuto funkci předal svému nástupci a  opět se zapojil do všední  práce kliniky. Je až neuvěřitelné, že přes postupné snižování pracovního úvazku pracuje aktivně na klinice dodnes.  Obdivuhodné je také to, jak stále s námi drží krok, jak je medicínsky up-to-date a odmítá jakékoliv úlevy.

Vážený pane docente, milý Radko. Děkujeme Ti za všechno co jsi pro kliniku udělal a co jsi nás naučil. Velice si toho vážíme a máme Tě skutečně rádi. Do dalších let Ti přejeme hlavně pevné zdraví, jasnou mysl, stále pevnou ruku a ostrý zrak při výkonu práva myslivosti a trvalý zájem o všechno co dělá člověka člověkem, včetně jeho neřestí.

Urologii, lesu a lovu zdar

Tvoji

Honza Dvořáček a spolupracovníci.

Životní jubileum doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.

Adalo Admin
Publikováno 18. 10. 2017
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-