1

Vzpomínka na MUDr. Jana Ráčka

*22. 7. 1961
†18. 9. 2021

V sobotu 18.9. 2021 jsme se, po krátké těžké nemoci, navždy rozloučili s naším kolegou urologem, MUDr. Janem Ráčkem z Klatov.

Narodil se v roce 1961 a Lékařskou fakultu UK v Plzni úspěšně ukončil v roce 1986. Nastoupil na tehdejší chirurgické oddělení Nemocnice v Klatovech na urologický ordinariát a rozšířil řady urologů v tomto okresním městě. Z tohoto pracoviště si následně doplnil i obě urologické atestace a v polovině 90-tých let pracoval jako starší lékař na již samostatném Urologickém oddělení Nemocnice Klatovy a v privátní ambulanci v Sušici. O 10 let později, po zrušení lůžkové urologie v Klatovech, pokračoval svoji profesionální dráhu v privátním sektoru na ambulancích v Klatovech a v Sušici. Mezi kolegy i pacienty býval oblíbený svým přístupem.

V mládí hrával amatérsky volejbal a býval velký fanda do všeho, co mělo společné s motorismem a automobilismem a byl aktivním členem Automotoklubu v Klatovech. S kolegy také občas vyrážel na pohodové výlety na svém brumlajícím velkoobjemovém motocyklu. Honzo, budeš nám všem chybět!

MUDr. Dušan Mrkos, Urologická klinika FN Plzeň

Vzpomínka na MUDr. Jana Ráčka

Vzpomínka na MUDr. Jana Ráčka

Vzpomínka na MUDr. Jana Ráčka