Výklad organizačního opatření VZP ČR č. 9/2020

-

Věnujte pozornost důležitým doplňujícím informacím k vykazování ambulantní péče platné v ambulantních i lůžkových zařízeních za současné mimořádné situace – viz níže dnes vydaná zpráva náměstka VZP Ing. Šmehlíka, které platí pro všechny pojišťovny.

Dovolujeme si připojit ještě praktický návod:

1. Pacient je v kontaktu s lékařem a je o tom lékařem učiněn zápis do dokumentace:

Vykazuje se: 76022 Cílené vyšetření

09543 – SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ.

Nevykazuje se: 09513 – TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM.

2. Pacient je v kontaktu s jiným zdravotnickým pracovníkem a je o tom tímto pracovníkem učiněn zápis do dokumentace (např. pouhé zaslání receptu při aktuální nepřítomnosti lékaře v ambulanci pro lék, který pacient dlouhodobě užívá a který mu dochází):

Vykazuje se: 09513 – TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM.

Organizační opatření_09_2020-cilene vysetreni-ambspec

Míša Matoušková
Roman Zachoval

 

Vážení kolegové,

dovoluji si zaslat výklad organizačního opatření VZP ČR č. 9/2020:

Určeno poskytovatelům ambulantních specializovaných služeb: Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření  souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 VZP ČR umožňuje vykazovat výkon cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.). O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Výklad VZP ČR:

  • K cílenému vyšetření lze vykazovat výkon 09543 – SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ.
  • K cílenému vyšetření se již nevykazuje výkon 09513- TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM.
  • V případě odb. 919 (adiktologie) je umožněno vykazování elektronických konzultací prostřednictvím výkonu 38022 – kontrolní vyšetření.
  • V případě odb. 914 (psychiatrická sestra) a 350 (Centra duševního zdraví) je umožněno vykazování výkonu 35820 – telefonická konzultace sestry v péči o pacienta.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Ing. David Šmehlík, MHA

Náměstek ředitele pro zdravotní péči

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-