Vyjádření výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky k protonové léčbě karcinomu prostaty

-

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP nedoporučuje při indikaci kurativní radioterapie karcinomu prostaty preferenci protonové léčby před léčbou fotonovou. Dosud nebyl prokázán benefit protonové léčby ve smyslu snížení rizika relapsu onemocnění nebo toxicity léčby, naopak mezinárodní práce připouštějí vyšší riziko gastrointestinální toxicity při použití protonové terapie.

Celé stanovisko výboru SROBF ČLS JEP naleznete zde: Vyjádření SROBF k protonové léčbě (PDF)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-