Stanovisko ČUS k potravinovým doplňkům doporučovaným občanům k léčbě urologických obtíží

-

Vzhledem k zavádějícím informacím vyplývajících z reklam k léčbě urologických chorob (zejména nezhoubné zvětšení prostaty, močové infekce, poruchy erekce) s pomocí různých potravinových doplňků a „zázračných léků“ vydává Česká urologická společnost následující stanovisko.

Odborná společnost se objektivně vyjadřuje k účinnosti a bezpečnosti přípravků ověřených multicentrickými placebem kontrolovanými studiemi a jejich metaanalýzami. Na základě takového hodnocení pak může odborná společnost daný lék doporučit. Přípravky, které takovým procesem neprojdou, nemohou být odborníky doporučeny pro léčebné užití.

Podpůrné léky a potravinové doplňky byly zákonnou změnou vyřazeny z úhrady z prostředků veřejného zdravotnictví. Svědčí to o skutečnosti, že zdravotnictví nepovažuje úroveň těchto přípravků za takovou, aby bylo důležité jejich užití podporovat.

Nekvalifikovaná doporučení laiků týkající se užívání potravinových doplňků není bez rizika. V žádném případě nemohou nahradit kvalifikovanou zdravotní péči, která zahrnuje prevenci, vyšetření a léčbu na základě ověřených vědeckých poznatků (Evidence Based Medicine). Existuje tedy velké nebezpečí, že pouhým používání těchto doplňků může dojít k zanedbání řady závažných onemocnění. V případě potíží urologického charakteru se může jednat nejen o nezhoubné zvětšení prostaty, močové infekce, poruchy erekce, ale i velmi závažná onemocnění nádorového původu.

Praxi, kdy dochází díky tzv. samoléčbě k oddalování odborného vyšetření, považuje Česká urologická společnost za velmi nebezpečnou a z pohledu pacienta za značně riskantní.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-