1

Protonová léčba karcinomu prostaty: Čas hledat důkazy

Komentář z The Lancet Oncology 2014; 15: 775 k modelové strategii American Society for Radiation Oncology (ASTRO) týkající se využívání léčby protonovým zářením.

 

Protonová léčba karcinomu prostaty: Čas hledat důkazy