1

Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Pozitivní list je seznam léčebných přípravků, které jsou z odborných i ekonomických hledisek preferovány Svazem zdravotních pojišťoven ČR a platí jako doporučení. Preskripce v souladu s pozitivními listy bude ze strany SZP ČR monitorována a následně vyhodnocována.

Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven ČR platný od 1. 7. do 31. 12. 2013

Pravidla tvorby pozitivniho listu

Připravil: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.