Podpora uroložek Českou urologickou společností

-

Vážené kolegyně uroložky,

výbor ČUS se dle předchozích prohlášení rozhodl zabývat situací žen uroložek v ČR. Na úvod dovolte zopakovat některá fakta:

 1. Porodnost v ČR dlouhodobě klesá. V roce 2012 byla úhrnná míra plodnosti v ČR na úrovni 1,45. V roce 1992 to bylo 1,72. Prosté míry reprodukce 2,1 dítěte na ženu dosahovala plodnost na našem území naposledy v 70. letech. ČR tedy velmi rychle vymírá. V roce 2100 dle pesimističtějších odhadů může žít jen 6,5 milionů obyvatel. Současný model rodiny resp. sladění rodinného a pracovního života jednoznačně selhává.
 2. Lékařské fakulty opouští 70 % žen.
 3. Přibývá žen v urologii. V ČUS bylo k 18. 1. 2016 celkem 22 % (161/745) žen, v kategorii do 30 let však už ženy převládají, viz tabulka.
Věkové rozložení Celkem ženy zastoupení žen
do 30 69 35 51%
30-40 165 56 34%
40-50 189 29 15%
50-60 140 17 12%
nad 60 182 24 13%
Celkem 745 161 22%

 

 1. Sladění pracovního a rodinného života u žen lékařek a samozřejmě i uroložek je úkol obtížný, často neřešitelný.
 2. Vedení ČUS je tvořeno téměř výhradně muži, což též leccos vypovídá.

Převážně mužské vedení společnosti si všechna tato fakta uvědomuje a rádo by pomohlo kolegyním snažícím se někdy patrně velmi obtížně skloubit život rodinný s životem profesním. Rození a kvalitní výchova dětí je dle nás zcela prioritní, proto je třeba chod společnosti včetně chodu ČUS tomuto přizpůsobit. Je nám jasné, že pomoc ČUS bude jen kapkou v moři, ale budeme se snažit, aby to byla kapka co největší. A aby byla pomoc co nejvýznamnější, chceme vás uroložky matky požádat o náměty v dané oblasti. Několik prvních nápadů vám předkládáme již nyní:

 1. Snížení členských poplatků během mateřské dovolené na 10 Kč za rok (od roku 2014 již sníženo na 100 Kč ročně).
 2. Byla zřízena role ombudsmanky uroložek, mající dostatek osobních zkušeností s danou problematikou. Bude těsně spolupracovat s vedením ČUS. Kandidátkou na daný je post byla zvolena MUDr. Martina Poršová z Mladé Boleslavi. Můžete se na ní obracet se svými náměty na adrese MUDr. Martina Poršová martinaporsch@seznam.cz. Můžete ji samozřejmě kontaktovat prostřednictvím sekretariátu ČUS na sekr@cus.cz.
 3. Budeme podporovat účast matek uroložek mající zájem o vzdělávací akce i během mateřské dovolené (úhrada účasti odborných akcí – na národní konferenci a vybraných zahraničních akcích).
 4. Úhrada poplatků za vzdělávací akce v ČR během mateřské dovolené.
 5. Pokusíme se, bude-li zájem, zajistit hlídání dětí během národní konference a dalších akcí pořádaných ČUS.
 6. Budeme se snažit pomoci i s dalšími problémy, které sice nejsou v kompetenci ČU, ale které trápí ženy uroložky:
  1. částečné pracovní úvazky
  2. noční služby
  3. péče zaměstnavatele o dítě (jesle, školky včetně netradičních forem)
  4. rozvoj operačních dovedností rovnoprávně s muži.

 

Za výbor ČUS

 

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, místopředseda ČUS

MUDr. Martina Poršová, ombudsmanka uroložek při ČUS

 

Dopis uroložkám (PDF)

Adalo Admin
Publikováno 31. 3. 2016
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-