Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – medailonek doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA

-

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji mnohokrát za vaše hlasy v prvním kole.

Přestože jsme již jako skupina deklarovali klíčové body, o kterých se domníváme, že jsou pro chod naší společnosti v budoucnosti zásadní, chtěl bych stejně jako další kolegové vyzdvihnout pár bodů, kterými bych rád v dalším období jako člen výboru přispěl konkrétně já sám, respektive v řadě případů již pokračoval v započaté práci.

Kromě odborné činnosti (vedení sekce SUNU, rozvoj funkční urologie a péče o handicapované pacienty, prevence a časný záchyt karcinomu prostaty), je to především agenda sekretáře společnosti – tedy člověka, který s různými institucemi, počínaje ministerstvem zdravotnictví, přes jednání s ostatními odbornými společnostmi a jinými institucemi až po zajištění komunikace s pojišťovnami většinu věcí zařizuje. V tomto je výhodou moje profesní pozice v Praze, poskytující dostatečnou časovou flexibilitu k těmto jednáním nezbytnou. Dále jsou to již vybudované velmi dobré vztahy s klíčovými osobnostmi jednotlivých institucí, kteří dnes ČUS považují jednu z nejprogresivnějších, ale přitom nejkorektněji jednající společností se snahou vždy najít vzájemně výhodné řešení.

Za nejzákladnější body této agendy považuji:

  • s plánovanou brzkou změnou úhrad pro lůžkovou sféru (projekt DRG Restart) zlepšit finanční ohodnocení jednotlivých případů hospitalizací, především těch, kde se používají moderní technologie a jsou dnes podhodnocené (aktivita společná s Grémiem přednostů a primářů urologie)
  • zlepšit úhrady pro ambulantní péči omezením některých regulací (ZUM, ZULP), zaváděním nových ambulantních výkonů a adekvátním ohodnocením ambulantních operačních výkonů a rozvojem jednodenní chirurgie (spolupráce se SAU)
  • získávání dalších finančních zdrojů v pojišťovenské (zavádění nových metod) i mimopojišťovenské sféře (státní projekty časného záchytu onkologických onemocnění, spolupráce s nadačními fondy)
  • podpora vhodné struktury a organizace urologické péče napříč celou republikou a různými zdravotnickými zařízeními, kde v lůžkové sféře čelí všem možným problémům především regionální pracoviště a v ambulantní sféře není systém často dostatečně ekonomicky motivující k rozšíření péče a větší specializaci.

Roman Zachoval

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-