Oslovení členů před 2. kolem do výboru ČUS – dopis MUDr. Míti Rosenberga

-

Vážení kolegové a přátelé,

obracím se na Vás zřejmě již naposledy s výzvou VOLTE KANDIDÁTY Z AMBULANTNÍ  SFÉRY!!

Nyní právě začíná další kolo (poněkud hysterických) pokusů ministerstva o „vylepšení“ našeho zdravotnictví. Nyní pod heslem „všechnu moc praktickým lékařům“ – konkrétně:

  • přesunout preskripci řady léků na praktické lékaře, v urologii především léčbu BPH a OAB (pojišťovny již vydaly stanovisko- sníží-li se úhrady za tyto léky, pak souhlasí s rozšířením preskripce na praktické lékaře- tím prakticky dojde k vyřazení odborné společnosti z preskripce těchto léků)
  • přesunout dispenzarizaci solidních nádorů na praktické lékaře
  • praktický lékař by odesílal podezření na malignity přímo do onkologických center a ne k ambulantnímu specialistovi
  • přesunout základní sonografická vyšetření na bedra praktikům (Dovedete si to představit? Já ne!)

Pokud by se tyto plány ministerstva realizovaly, pak celá sít ambulantních specialistů je zcela zbytečná a je třeba ji tak či onak likvidovat. Není to první plán ministerstva na okleštění této sféry, poslední pokus byl pod heslem „gatekeeping“.

Naší jedinou nadějí je silná podpora odborných společností – v té naší nutně potřebujeme zástupce ambulantních urologů v orgánech ČUS. Při vší úctě k akademikům, mám pocit, že ti budou mít hodně práce s udržením a uhájením lůžkové sféry a naše problémy jim mohou poněkud unikat.

Volit naše kandidáty by nám měl velet i prostý pud sebezáchovy!

Má výzva směřuje k urologům jak  „ambulantním“ tak nyní ještě „státním“. I Vy možná budete uvažovat o přechodu do ambulancí – jde o to, aby bylo kam!

VOLTE DOBŘE!!

Váš senior
MUDr Miťa Rosenberg

Adalo Admin
Publikováno 27. 8. 2019
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-