Hlášení chlamydiových infekcí u urologických nemocných

-

Vážené kolegyně a kolegové,

dle sdělení MUDr. Kvášové z MZ ČR ze dne 25. 6. 2012 adresované ČUS urologové i
jiné odbornosti nedodržují vyhlášku č. 473/2008 Sb.resp. její přílohu 20 a to, že nehlásí
chlamydiové infekce. Tyto infekce hlásí souhrnně jednou měsíčně mikrobiologické
laboratoře, čímž bylo v databázi EPIDAT zjištěno, že vlastní klinické případy nejsou většinou
hlášeny.
Proto chceme upozornit, že diagnostikující klinik má povinnost hlásit každou nově
diagnostikovanou chlamydiovou infekci na formuláři. Hlášení infekční nemoci a to poté zaslat
na Krajskou hygienickou stanici dle spádu.

M. Hora, místopředseda ČUS, 11.7.2012

Přílohy viz.:

Hlášení chlamydiových infekcí – dopis MUDr. Kvášové (PDF)

Hlášení infekční nemoci – formulář (PDF)

Adalo Admin
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-