Dopis volební komise členům ČUS – před 2. kolem voleb

-

Vážení členové České urologické společnosti ČLS JEP,

stávající výbor ČUS ČLS JEP svým usnesením z 26. 9. 2018 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2019 – 2023. Volby probíhají kombinovanou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

Volební komise pracuje ve složení:
• MUDr. Michael Janský (předseda)
• prim. MUDr. Karel Mainer, Ph.D.
• prim. MUDr. Pavla Toufarová

V termínu od 9. 4. 2019 do 9. 5. 2019 proběhlo 1. kolo voleb, ze kterého vzešlo 18 kandidátů do výboru ČUS a 6 kandidátů do revizní komise ČUS. Kompletní výsledky 1. kola voleb jsou k dispozici na webu ČUS.

Kandidátní listina pro 2. kolo je k dispozici na webových stránkách ČUS.

V pondělí 26. 8. 2019 bude spuštěno 2. kolo voleb. Každý volič může volit pouze jednou. Z kandidátní listiny můžete vybrat max. 9 členů výboru a 3 členy revizní komise. Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Elektronická volba je otevřena do půlnoci 26. 9. 2019.

Výsledky voleb budou vyhlášeny na výroční konferenci ČUS, která proběhne 16. – 18. 10. 2019 v Praze

Sledujte prosím své mailové schránky ohledně dalších informací o volbách.

Přeji Vám dobrou volbu.

MUDr. Michael Janský
předseda volební komise ČUS ČLS JEP

Adalo Admin
Publikováno 20. 8. 2019
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-