62. výroční konference ČUS – fotogalerie

-

Registrace účastníků konference

Registrace účastníků konference

Registrace účastníků konference

Prof. Marek Babjuk přednáší na kurzu České akademie urologie: Praktický pohled na léčbu nádorů močového měchýře

doc. Viktor Soukup prezentuje na kurzu České akademie urologie: Praktický pohled na léčbu nádorů močového měchýře

MUDr. Libor Zámečník během přednášky kurzu České akademie urologie: Náhlé příhody v andrologii: hormonální léčba v andrologické praxi

MUDr. Zuzana Čepická-Líbalová přednáší na kurzu České akademie urologie: Chlamydiové infekce v klinické praxi

MUDr. Jaroslav Ženíšek během kurzu České akademie urologie: Současné trendy v léčbě striktur přední uretry u muže

Účastníci kurzu České akademie urologie: Současné trendy v léčbě striktur přední uretry u muže

Prof. Milan Hora vítá účastníky na welcome dinner v první den konání konference

Účastníci welcome dinner

As. Aleš Petřík vítá prof. Milana Horu a prof. Jána Švihru na společenském večeru na zámku Hluboká nad Vltavou

MUDr. Jan Schraml a MUDr. Jiří Kočárek na společenském večeru na Hluboké

Prof. Marek Babjuk a as. Aleš Petřík vítají účastníky společenského večera na Hluboké

Hosty vítají také Ing. Tomáš Jirsa, senátor a starosta Hluboké nad Vltavou a MUDr. Jaroslav Novák, MBA, ředitel Nemocnice České Budějovice

Prof. Babjuk a as. Petřík blahopřejí prof. Borówkovi k udělení čestného členství v ČUS

Prof. Babjuk a as. Petřík děkují zástupcům zlatého partnera ČUS, společnosti Astellas

Prof. Babjuk a as. Petřík předávají poděkování pro stříbrného partnera ČUS, společnost GSK

Hosté společenského večera na Hluboké – doc. Ivan Minčík a MUDr. V. K. A. Arthanareeswaran

Hosté společenského večera na Hluboké – doc. J. Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP s prof. T. Hanušem

Hosté společenského večera na Hluboké z řad onkologů – prof. J. Fínek, doc. R. Soumarová a doc. J. Prausová

Hosté společenského večera na Hluboké – doc. R. Grill a doc. R. Zachoval

Pohled do oranžerie zámku Hluboká nad Vltavou, kde probíhal společenský večer pro hosty pozvané výborem ČUS ČLS JEP

Prof. F. Montorsi (I) při čtvrteční zahajovací vyzvané přednášce s názvem Where is the future of robotic surgery in urology?

MUDr. V. Baláž (SK) při vyzvané přednášce věnované také robotické chirurgii

Doc. J. Dobruch (PL) během vyzvané přednášky s názvem Envolving role of neoadjuvant chemotherapy in patients subjected to radical cystectomy

MUDr. V. K. A. Arthanareeswaran (H) přednáší sdělení Combining focal therapy and immunotherapy in urological cancers

Prof. H. Lottmann (F) věnoval svojí přednášku dětské urologii

Prof. A. Borówka (PL) prezentuje vyzvanou přednášku s názvem On urology-subjectively

Mladý slovenský urolog MUDr. L. Rybár během přednášky věnované cytologii v diagnostice nádorů močového měchýře

Mladý český urolog MUDr. J. Stejskal během přednášky Role of MRI/TRUS fusion in current diagnostic algorithm of prostate cancer

Přímý přenos operace BHP

Přímý přenos operace BHP

Přímý přenos operace BHP

Plný sál během přímého přenosu operace BHP

Workshop sesterské sekce

Workshop sesterské sekce, moderují MUDr. R. Staněk, I. Šípová a B. Drápelová

Satelitní sympózium GSK Aktivně po šedesátce

Přednášející na sympóziu GSK – Ing. P. Havlíček, MUDr. K. Želiszewská a doc. L. Janáčková

Satelitní sympózium Herbacos Recordati

Prof. Babjuk vítá účastníky satelitního sympózia Astellas s názvem Kam až může úspěch…?

Přednášející na sympóziu Astellas doc. J. Prausová, prim. P. Filipenský a MUDr. J. Slíva

ESU course na téma Assessment and management of LUTS

ESU course

Hands on training – prim. MUDr. P. Hanek a MUDr. V. Novák

Sesterská sekce

Š. Brandová při přednášce během sesterské sekce Ošetřovatelský proces na JIP u pacientky po cystektomii

Doc. F. Záťura během diskutovaného posteru v sekci Inkontinence a neurourologie

prim. MUDr. J. Katolická přednáší v sekci Nádory močového měchýře

MUDr. Š. Kudláčková komentuje diskutovaný poster v sekci Nádory prostaty I

MUDr. A. Čermák během sdělení v sekci Andrologie

Prof. M. Babjuk, předseda ČUS a as. A. Petřík, prezident výroční konference, vítají účastníky společenského večera 20. 10. 2016

Prof. M. Babjuk a as. A. Petřík předali ocenění za nejlepší publikace v roce 2015 v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF (1. místo – doc. J. Krhut, 2. místo – doc. M. Broďák, 3. místo – doc. V. Soukup)

Prof. M. Babjuk a as. A. Petřík s oceněnými autory za nejlepší publikaci v roce 2015 v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (1. místo – doc. P. Morávek, 2. místo – MUDr. M. Staník, 3. místo – MUDr. M. Balík)

Prof. M. Babjuk a as. A. Petřík s prof. T. Hanušem, který získal 1. místo v kategorii Monografie nebo postgraduální učební text

As. A. Petřík a prof. M. Babjuk s prof. M. Horou, který získal 1., 2. i 3. místo v kategorii Video publikované v časopise Česká urologie

Společenský večer

Společenský večer

Společenský večer

Společenský večer

Společenský večer

Společenský večer

Společenský večer

Prim. MUDr. J. Pokorný během úvodní páteční sekce Nádory ledvin I

Doc. M. Broďák při diskutovaném posteru v sekci Nádory ledvin I

Zahájení plenární schůze ČUS

Doc. R. Zachoval prezentuje laudatio doc. M. Urbana

Prof. M. Babjuk a doc. R. Zachoval gratulují doc. M. Urbanovi k čestnému členství v ČUS

Prof. M. Babjuk přdstavuje MUDr. J. Pocha, dalšího nového čestného člena ČUS

Prof. M. Babjuk gratuluje MUDr. J. Pochovi, novému čestnému členu ČUS

Prof. T. Hanuš přednáší laudatio doc. R. Kočvary

Prof. T. Hanuš a prof. M. Babjuk blahopřejí doc. R. Kočvarovi k udělení medaile E. Hradce

Také as. M. Matoušková a prof. M. Hora gratulují doc. R. Kočvarovi k nejvyššímu ocenění

Pohled na doprovodnou výstavu firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-