61. výroční konference – fotogalerie

-

Doc. Mechl přednáší na edukačním kurzu České akademie urologie – Dopplerovské vyšetření v urologii

MUDr. Zámečník přednáší na první edukačním kurzu České akademie urologie

MUDr. Macek při druhém edukačním kurzu České akademie urologie – Traumatologie v urologii

Prof. Babjuk byl v předsednictvu třetího edukačního kurzu České akademie urologie, který byl věnovaný Zobrazovacím metodám u karcinomu prostaty

MUDr. Holý přednáší na čtvrtém edukačním kurzu České akademie urologie věnovaném dysfunkcím močových cest u dětí

Prof. Wolski (PL) a doc. Krhut během slavnostního večera v olomouckém Arcibiskupském paláci

Doc. Petřík, doc. Krolupper a doc. Kočvara v olomouckém Arcibiskupském paláci

Doc. Študent vítá hosty konference v Arcibiskupském paláci

MUDr. Philipp, náměstek ministra zdravotnictví, jeden z významných hostů konference

Hosté z výboru Slovenské urologické společnosti – prof. Švihra a doc. Goncalves

Prof. Tenke (Maďarsko), prof. Babjuk, prof. Wolski (Polsko) a doc. Minčík (Slovensko)

Prof. Mottrie (B) během zahájení konference přednesl sdělení na téma Future and new developments of robotics in Urology

Předseda České urologické společnosti prof. Babjuk a prezident výroční konference doc. Študent během zahájení konference

Prof. Tenke (HU) během zahájení konference prezentoval sdělení The role of biofilm infection in urology

Prof. Nagy (SK) během zahájení konference se sdělením Karcinom penisu

Prof. Chlosta (PL) a as. Petřík během zahájení konference

Přednáška zástupce mladých urologů ze Slovenska, MUDr. Ziarana

Přednáška zástupce mladých českých urologů, MUDr. Tolingera

Sesterská sekce

Předsednictvo sesterské sekce

Živé 3D přenosy operací

Živé 3D přenosy operací

Živé 3D přenosy operací

Štáb České televize natáčí rozhovor s předsedou ČUS

Satelitní sympózium Astellas Pharma

Prof. Martan přednáší na satelitním sympóziu Astellas Pharma

Satelitní sympózium GlaxoSmithKline

Prof. Pacík během satelitního sympózia Astellas Pharma

Kurz na laparoskopickém trenažéru

Prof. Bjerklund Johansen (N) , ESU kurz

Prof. Bartoletti (IT), ESU kurz

Prof. Hanuš přednáší v panelu Karcinom prostaty diagnostika

MUDr. Dolejšová během přednášky v panelu Karcinom prostaty diagnostika

Doc. Dušek při přednášce v panelu Nádory močového měchýře

Prim. MUDr. Katolická přednáší v panelu Nádory močového měchýře

Prof. Bartoletti (I), prof. Bjerklund Johansen (N) a prof. Babjuk před zahájením společenského večera

Předseda ČUS prof. Babjuk a prezident konference doc. Študent vítají účastníky společenského večera

Prof. Babjuk uděluje čestné členství v ČUS prof. Wolskemu (PL)

Prof. Švihra přebírá od prof. Babjuka čestné členství v ČUS

Prof. Babjuk gratuluje MUDr. Heřmanovi k udělení čestného členství v ČUS

MUDr. Kočí jako další nově jmenovaný čestný člen ČUS

Doc. Krolupper obdržel od prof. Babjuka a doc. Kočvary mediali E. Hradce

Prof. Babjuk blahopřeje doc. Minčíkovi (SK) k narozeninám

Doc. Petřík děkuje prof. Babjukovi za blahopřání od ČUS k narozeninám

Prof. Babjuk a as. Petřík děkují panu Bc. Mullerovi ze společnosti Astellas, která byla v roce 2015 zlatým partnerem ČUS

Prof. Babjuk a as. Petřík děkuji paní Bc. Prstkové ze společnosti GlaxoSmithKline, která byla v roce 2015 stříbrným partnerem ČUS

Doc. Krhut přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 3. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

MUDr. Staník přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 2. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

MUDr. Zerhau přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 1. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

MUDr. Šámal přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 2. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie B

Prof. Švihra (SK) přednáší v panelu Inkontinence a neurourologie

MUDr. Hartmann během přednášky v bloku Onkologie – vária

MUDr. Matoušková během sdělení v panelu Onkologie-vária

Plenární schůze ČUS

Plenární schůze ČUS

Prof. Babjuk děkuje doc. Jarolímovi za dlouholetou práci ve výboru ČUS

Prof. Hora přednášel v bloku Operační urologie – vária

As. Petřík, doc. Študent a prof. Babjuk při ukončení konference

Doc. Študent, prof. Babjuk a as. Petřík děkují paní Bc. Šafránkové, ředitelce agentury Hanzo, za organizační zajištění konference

Doprovodná výstava firem:

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-