60. výroční konference ČUS – poděkování

-

Vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abych se ještě krátce vrátil k výroční konferenci naší společnosti. Snad se mnou budete všichni, nebo alespoň většina z vás, souhlasit, že se jednalo o akci mimořádně úspěšnou a zdařilou – a to jak po odborné, tak po společenské stránce. Jasně se ukázalo, že Brno jako místo konání, byla velmi dobrá volba.

Rád bych využil této příležitosti a ještě jednou poděkoval všem, kteří se na přípravě podíleli. Na prvním místě patří dík prezidentovi konference, docentu Doleželovi, který byl skvělým hostitelem a zásadním způsobem přispěl ke zdárnému průběhu setkání.
Jako každoročně patří můj dík i asistentu Petříkovi. Jeho pečlivost, důslednost a zkušenosti jsou neocenitelné – skoro si už ani neumím představit, jak bychom konferenci organizovali bez jeho přispění. Poděkovat bych chtěl i docentu Jarolímovi, který organizoval přípravu vědecké části konference.
Můj dík patří i ostatním členům výboru a revizní komise ČUS, všem místním organizátorům, magistře Bartlové a magistře Črepové ze sekretariátu ČUS, paní ředitelce Šafránkové ze společnosti Hanzo a v neposlední řadě partnerům naší společnosti.

Ale uznání a poděkování zaslouží všichni, kteří na konferenci přijeli a aktivně se jí zúčastnili. Bez nich by totiž konference neměla žádný smysl.

Přeji vám všem úspěšný zbytek roku a již nyní se těším na setkání za rok v Olomouci.

Váš

Marek Babjuk

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-