Výskyt nádorových onemocnění ledvin v ČR – první místo na světě

-

Ve výskytu nádorů ledvin ČR drží smutné první místo na světě. Přesnou příčinu se dosud nepodařilo odhalit. Vzhledem k obdobné genetické výbavě populace ve Střední Evropě lze očekávat, že na vině bude jak nárůst obezity, kouření, alkohol, nepříznivý vliv zevního prostředí (průmyslové znečistění, nepříznivý vliv dopravy, přirozená radiace), tak možné ovlivnění pitné vody např. sinicemi.

V ČR se ročně diagnostikuje přes 3200 nových případů nádorů ledvin. Téměř polovina nádorů diagnostikuje poměrně malých, kdy je možno provést operaci jen resekcí (odstraněním) nádoru a ledvinu ponechatChirurgická léčba je ledvinných nádorů v zásadě jedinou účinnou léčbou (chemoterapie a radioterapie je zde neúčinná). Ponechání co největší části funkční ledviny má obrovský význam pro pacienta, pro jeho další zdravotní stav a příznivě ovlivňuje délku dalšího života.

Záchovný výkon by proto měl být upřednostňován u všech pacientů, kde je možné jej provést!

Tyto „ledvinu šetřící“ operace lze provést klasicky tzn. pomocí poměrně velkého řezu, laparoskopicky nebo roboticky. Pro nádor velikosti 2-4 cm je s výhodou použít poslední dvě metody, pro jejich miniinvazivitu. Rozdíl v použití robotického systému da Vinci a laparoskopie je následující: laparoskopické nástroje jsou sice malé, ale jejich konce nejsou tak pohyblivé jako robotické nástroje, které dá se říci, přesně kopírují pohyby rukou. Operace je tak přesnější, je možno odstranit nádory v méně příznivých lokalizacích (zadní strana, boční strany). Výhodou roboticky provedené resekce tumoru ledviny ve srovnání s laparoskopií je kratší čas ischemie (dočasného přerušení krve do ledviny), což platí zvláště u složitějších případů. Zásadně to ovlivňuje další funkčnost ponechané ledviny. V řadě případů, u větších nebo nepříznivě uložených nádorů, je endoskopické provedení výkonu možné pouze díky robotické technologii – jinými slovy laparoskopicky výkon provést nelze.

I přes tyto jasné výhody je možnost provádění robotické resekce tumoru ledviny v ČR velmi omezena.

Toto omezení je způsobeno již téměř 2 roky starým výnosem tehdejšího vedení Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož důsledkem je skutečnost, že robotická resekce ledviny není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Urologové tuto skutečnost považují za nešťastnou – robotická resekce ledviny by měl být hrazena tam, kde výkon nelze provést laparoskopickou cestou. Je třeba upozornit na skutečnost, že ve vyspělých zemích světa je robotická chirurgie běžně pacientům dostupná. V ČR máme zakoupeny robotické systémy, vyškolené lékaře a nejvíce pacientů na světě s nádory ledvin.  Hrazení nejmodernějšího způsobu provedení výkonu by proto mělo být samozřejmostí.

 

Text je převzatý z tiskové zprávy vydané u příležitosti Světového dne ledviny 2014. Tisková zpráva byla připravena ve spolupráci s Českou urologickou společností ČLS JEP a Českou společností robotické chirurgie  ČLS JEP.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-