Moderní léčba inkontinence

-

Inkontinence moči patří mezi nejčastější a nejzávažnější zdravotní problémy. Dle výsledků mezinárodních studií se s ní během svého života setká až 16 % populace Evropy a Severní Ameriky.

Ačkoli je toto onemocnění velmi nepříjemné a nese s sebou mnohá sociální omezení, moderní metody léčby nemoci dokáží pomoci velkému množství pacientů znovu se zapojit do běžného života.

Za inkontinenci je považován jakýkoli únik moči. Přestože se nejedná o život ohrožující onemocnění, ve většině případů představuje závažný zdravotní, hygienický i sociální problém. Inkontinencí trpí většinou ženy, onemocnění u mužů však není výjimkou. Od roku 2000 proběhlo po celém světě několik mezinárodních studií, jejichž výsledky ukázaly, že výskyt onemocnění se postupně zvyšuje. Jednu z příčin inkontinence představuje symptom hyperaktivního močového měchýře. Podle odhadů trápí hyperaktivní močový měchýř 10 až 12 % jinak zdravé dospělé evropské populace. Druhou základní příčinou je tzv. stresová inkontinence, při které je porušena funkce svěrače močové trubice.

Inkontinence postihuje i muže a děti

Inkontinence bývá nesprávně považována za výhradně ženský problém. Potíže s únikem moči však trápí i muže a děti. Již v mladém či středním věku se s inkontinencí potýká 3-5 % mužů, u starších se vyskytuje v 11-34 %, nejčastěji ve věku nad 65 let. Mezi projevy hyperaktivního močového měchýře patří i noční močení, které přeruší spánek, nebo noční pomočování. Tím trpí ve čtyřech letech věku 30 % dětí, v pěti letech věku 20 % a jedno procento jinak zdravé populace trápí noční pomočování ještě v 18letech.
Příznaky, které by měly být signálem k návštěvě urologa nebo urogynekologa:
• urgence – neodkladný, náhlý pocit na močení
• frekvence – za časté se považuje močení 8x a vícekrát za 24 hodin
• potřeba nočního močení
• únik moči
• slabý nebo přerušovaný proud moči
• nutnost tlačení při močení
• odchod moči i po ukončení močení
• pocit neúplného vyprázdnění


Moderní léčba inkontinence pomůže až 80 % pacientů

Jedním z předpokladů úspěšné léčby inkontinence je včasná diagnostika. I přes poměrně častý výskyt problémů s únikem moči však včasnou pomoc urologa vyhledá jen necelá polovina nemocných. „Základní diagnostika inkontinence je dnes založena na neinvazivních metodách, které zatěžují pacienta zcela minimálně. Přesto pouze necelá třetina pacientů vyhledá pomoc do jednoho měsíce od počátku trvání úniku moči,“ uvádí prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti ČLS JEP.

 

                                                                           Článek je převzatý z portálu klinikazdravi.cz

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-