Jak odhalit rakovinu prostaty

-

Na preventivní kontroly jděte včas, nečekejte na příznaky.

Víte, co znamená termín screening? Jedná se o vyhledávání chorob v době, kdy jsou již přítomny, ale u pacientů ještě nevykazují žádné příznaky. V onkologii jde navíc o zjišťování tumorů v čase, kdy jsou ještě dobře léčitelné. Příkladem mohou být nádory prostaty.

Pro detekce karcinomu prostaty existují dvě základní metody: testování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi a vyšetření konečníkem, které v podstatě znamená prohmatání prostaty kvůli vyhledání podezřelých ložisek.

Pokud jsou výsledky těchto základních kontrol abnormální, přichází na řadu další prohlídky. Karcinom, nalezený v rámci prevence, bývá snáze léčitelný, protože je zachycen v časnějších stadiích než u pacientů, kteří přicházejí k lékaři až na podkladě příznaků. Ty jsou však již známkou pokročilého onemocnění. Pravidelné kontroly prostaty vám můžou zachránit život!

Výhoda jen pro některé?

Je zcela nepochybné, že screening odhaluje mnoho raných stadií karcinomů, ale zůstává otázkou, jestli také zachraňuje životy. Výzkumy totiž naznačují, že jsou zjištěny a radikálně léčeny i ty tumory, které by své nositele nemusely ohrozit na životě. Onkologická terapie je velmi náročná, má nezanedbatelná rizika a nežádoucí účinky. Pokud je provedeno chirurgické odstranění prostaty, zůstávají pacientovi i doživotní následky. Americká onkologická společnost doporučuje mužům, aby si vyžádali informace od svého lékaře a teprve na jejich základě se sami rozhodli screening podstupovat či nikoliv. Uvažovat o preventivní kontrole by však určitě měli.

Kdo by měl preventivní kontrolu podstoupit?

Muži starší 50 let et s průměrným rizikem, kterých se očekává, e budou žít dalších alších 10 nebo více let. Jedinci nad 45 let nebezpečím s vysokým rozvoje karcinomu prostaty. To znamená jejichž ti, jejichž otec, bratr,, nebo syn měli ve věku mladším než 65 let diagnostikován tento typ rakoviny. Osoby starší 40 let s velmi vysokým rizikem, tedy muži, kteří mají takto postižených příbuzných prvního stupně více. Jasné intervaly Pokud je vyšetření prostaty zhodnoceno jako negativní, další by mělo být provedeno: Po dvou letech – je-li hodnota prostatického specifického antigenu nižší než 2,5 ng/ml. Po roce -pokud je PSA 2,5 ng/ml nebo vyšší. Protože karcinom prostaty prosta často roste pomalu, muži bez příznaků, u kterých je nepravděpodobné, že by žili dalších 10 let, by neměli být preventivně vyšetřováni. Tato pravděpodobnost musí být vždy stanovena na základě celkového zdraví, nikoli pouze věku pacienta.

Článek vyšel v deníku Aha! 10. dubna 2016.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-