Měsíc: Říjen 2012

-
26. 10. 2012
Společnost Sanofi Pasteur přerušila výrobu ImuCystu v souvislosti s přestavbou výrobních objektů a plánuje obnovení výroby koncem roku 2013. Ministerstvo zdravotnictví schválilo […]
Více zde
26. 10. 2012
Jednodenní setkání zástupců národních urologických společností proběhlo v rámci meetingu různých složek  EAU (ESU – European School of Urology, EBU – […]
Více zde
26. 10. 2012
Stanovisko České urologické společnosti ke správnímu řízení SUKLS8034/2012 Androgenní deprivace je nejefektivnější systémovou léčbou karcinomu prostaty (1). Dlouhodobě účinkující agonisté LHRH (buserelin, goserelin, […]
Více zde
19. 10. 2012
Zákon o specifických zdravotních službách 373-2011 (PDF)
Více zde
19. 10. 2012
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (PDF)
Více zde
19. 10. 2012
Vážení kolegové, všichni zajisté sledujete turbulence spojené s přípravou reformy zdravotnictví. Zprávy z různých zdrojů (MZd, krajské úřady, komora, ČLS JEP, media) […]
Více zde

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-