Rozhovor s doc. MUDr. Romanem Zachovalem o kampani Movember na Českém rozhlase Regina

V souvislosti se začátkem kampaně Movember byl 1. listopadu 2016 hostem stanice Český rozhlas Regina pan doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., sekretář České urologické společnosti ČLS JEP a primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Doc. Zachoval hovořil o hlavním cíli kampaně, kterým je zvýšení povědomí o zdraví mužů, zejména paka o karcinomu prostaty a varlat. Doc. zachoval zdůraznil, že z hlediska těchto dvou diagnóz je velmi důležitá prevence a včasný záchyt onemocnění. V případě nádorů prostaty je doporučováno, aby muži po 50 letech věku absolvovali vyšetření hodnot PSA. U rakoviny varlat je ve věkové skupině 15 až 44 let doporučováno samovyšetření varlat.

Celý rozhovor včetně návodu na samovyšetření varlat je dostupný zde: