Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci

Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

 

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Doc. MUDr. Jan Doležel, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno

 

MUDr. Viktor Eret, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha

 

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

 

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

MUDr. Milan Král, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení FN Ostrava a LF Ostrava

 

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

 

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

As. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Urologické oddělení České Budějovice

 

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem

 

Doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

As. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Urologické oddělení Liberec

 

Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.,MBA

Urologické oddělení FTN Praha

 

As. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

 Aktualizované složení komise od roku 2016

 

Publikováno: 30. 6. 2016

Jarní edukační urologické sympózium 2018

Česká urologie

4/2017
stáhnout

3/2017
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři