Informované souhlasy k urologickým výkonům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v této složce jsou prezentovány informované souhlasy pro všechny často používané urologické výkony na urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dále je jeden prázdný formulář pro případné dotvoření pro další urologický invazivní zákrok. Tyto informované souhlasy slouží jako informace nebo předloha pro vytvoření vlastních informovaných souhlasů. Pokud se rozhodnete je použít pro vlastní praxi je nezbytné je dotvořit dle vlastních vnitřních předpisů, závazných vyhlášek Ministerstva zdravotnictví nebo nových zákonů či norem.

 

Kolektiv autorů a doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Přednosta Urologické kliniky FNHK

 

Publikováno: 15. 7. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2018

Česká urologie

3/2017
stáhnout

4/2017
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři