Prezentace a články

image_pdfimage_print

BPH

 HIV

Předčasná ejakulace

Karcinom ledviny

Karcinom močového měchýře

Nové pohledy na léčbu nádorů močového měchýře:

Publikováno 23. 12. 2017

 

Karcinom varlat

Karcinom penisu

Karcinom prostaty

Kostní postižení

Léčba inkontinence

 

Zpracování dat

1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy

+ prezentace: LESS nefrektomie (MUDr. M. Schmidt)

+ prezentace: Laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů (MUDr. M. Schmidt)

+ prezentace: Využití NBI při transuretrální resekci (TUR) svalovinu neinfiltrujícíc nádorů močového měchýře

+ prezentace: Nefrektomie vlevo s resekcí jater (MUDr. J. Všetička, Ph.D)

+ prezentace: Laparoskopická resekce ledviny s pyelolitotomií (MUDr. J. Všetička, Ph.D.)

+ prezentace: Řešení striktur uretry dvoudobou operací – optickou uretrotomií a substituční uretroplastikou (MUDr. K. Belej)

+ prezentace: Použití flexibilního endoskopu při roboticky asistovaných rekonstrukčních operacích horních močových cest

+ prezentace: York Manson operace při recidivující vezikorektální píštěle (doc. MUDr. M. Broďák)

 

1. ostravské urologicko-neurologické sympózium – prezentace

 

Povinný kurs specializačního vzdělávání v urologii Onkourologie II – 20. 9. 2013

 

Karcinom prostaty – nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014 – 5. 4. 2014 

Pozvánka: Aktuální aspekty léčby karcinomu prostaty

 

IV. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii, 4. – 5. 6. 2015, Kyjov

 

Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty – spolupráce urologa a onkologa (cyklus seminářů), 15. 4. – 17. 6. 2015

Pozvánka na cyklus seminářů CRPC

Andrologie v urologické praxi, 25. – 26. 9. 2015

Pozvánka: Andrologie v urologické praxi (PDF)

(uvedeny jsou pouze prezentace, u kterých autoři poskytli souhlas se zveřejněním na webových stránkách ČUS)

 

 

Publikováno: 19. 4. 2016

Výroční konference ČUS ČLS JEP 2019

Česká urologie

4/2018
stáhnout

1/2019
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři