Další informace a novinky – pediatrická sekce

Informace pro rodiče na stránkách ČUS

Na webové stránky ČUS určené laické veřejnosti byly vloženy informace pro rodiče, týkající se častých urologických diagnóz u dětí:

Noční pomočování u dětí

Akutní bolest šourku (Syndrom akutního šourku)

Fimóza

 

Spolupracující organizace

 

Reakce pediatrické sekce ČUS na snížení času určeného pro výkon dětského urologického vyšetření

Pediatrická sekce ČUS vyjádřila nesouhlas se snížením času na výkon dětského urologického vyšetření na 30, 20, 10 minut u komplexního, respektive cíleného a kontrolního dětského urologického vyšetření, které nelze ve zkráceném čase kvalitně provést.
Při zasedání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů dne 28. 3. 2013 bylo sděleno, že bodové snížení, se kterým je spojeno zkrácení času na výkon, bylo vyrovnáno novým kódem 09555 – vyšetření dětí do 6 let (100 bodů) a dále možností vykazovat vedle klinického vyšetření některá vyšetření, např. odběr biologického materiálu.
Připravil: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Publikováno 18. 4. 2013

 

Publikováno: 20. 12. 2015

Jarní edukační urologické sympózium 2018

Česká urologie

3/2017
stáhnout

4/2017
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři