Přihláška ČUS

image_pdfimage_print

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu sekretariátu ČUS ČLS JEP – Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 150 06 nebo jako scan na adresu sekr@cus.cz.

Přijetí žádosti sekretariát potvrdí elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Zároveň sdělí zájemci o členství termín jednání výboru ČUS, na kterém se přijetí do odborné společnosti projedná. Sekretariát následně sdělí žadateli stanovisko výboru ČUS.

V případě přijetí do společnosti se nový člen musí přihlásit do Interního registru členů ČUS na stránkách www.cus.cz. Poté bude moci využívat všech výhod, které odborná společnost svým členům nabízí.

Přihláška ke členství v České urologické společnosti ČLS JEP

Publikováno: 24. 10. 2015

Česká urologie

2/2018
stáhnout

1/2018
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Zlatý sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři