Seminář “Kam směřuje léčba karcinomu prostaty?”

Popis události

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Registrace účastníků: sekr@cus.cz

Registrace a občerstvení je bez poplatků. Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly
a pracovištěm zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz. Kurz je pořádán dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního
vzdělávání lékařů.

Pozvánka s programem: Kam směřuje léčba karcinomu prostaty?(PDF)Sponzoři

Zlatý sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři