Pražský urologický seminář

Popis události

Pořadatel: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a 4Education s.r.o.

Odborný garant: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Program: Pražský urologický seminář 14. 11. 2019 (PDF)



Sponzoři

Zlatý sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři