8. Zimné urologicko-transplantačné sympózium

Popis události

Organizátori:
Urologická klinika Lekárskej fakulty UK a SZU v Bratislave
Slovenská transplantologická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť

Prezidenti sympózia:
Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. MHA, MPH, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
Doc. MUDr. Zuzana Žilinská PhD, MHA., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie solidných orgánov

On line registrácia s prihláškou na ubytovanie a večeru 17. 1. 2020 je na adrese: www.sls.sk/8uts

Pozvánka: SLS URO-transplantacne sympozium (PDF)

Odborný program: Urologicko-transplantačné sympóziumSponzoři

Zlatý sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Bronzový sponzor

Oficiální sponzoři